CO JE SOCIALIZACE?

24.11.2018

Když malá štěňata uvidí světlo světa, jejich nervové buňky jsou zcela odkryté.Obálka myelinového pláště se začíná vyvíjet v prvních dvou týdnech života. Původně "nahé" nervové buňky vedou první informace jen pomalu do centrálního nervového systému  zvířete. Rychlost, s jakou jsou informace přenášeny, byla změřena. Počáteční rychlost předávání je 1 m / s. Jakmile je nervový systém  rozvíjen, tj. chráněn myelinovým pláštěm, rychlost přenosu informací se zvyšuje až na 120 m / s. To je obrovská podpora učení. Pokud je štěně  v této rozhodující fázi vystaveno mnoha podnětům , spěje k rychlému rozvoji myelinového pláště. Je proto nezbytné, aby zvíře mohlo SAMO nasbírat co nejvíce zkušeností. Mezi ně patří  třeba kolísání teploty, mnoho cvičení na vlastní pěst, různé zápachy a zvuky, opuštění bezpečného prostoru, atd. Podpora chovatele a nedobrovolné urychlení procesu při hledání má zde negativní vliv a není zrovna pro další vývoj přínosem.  V nejhorším případě to může zpozdit vývoj nervového systému. To zase má rozhodující vliv na pozdější život štěněte.

Teorie:

  • Vjem
  • Motivace
  • Akce
  • Odměna

Praxe: 

Štěněti je chladno. Chlad je motivace. Pes musí udělat něco, aby už nebylo zima. Takže hledá teplé místo - odplazí se za matkou nebo za sourozenci. Teplo u matky nebo se sourozenci je konečným jednáním, cílem.  Skutečnost, že štěněti již není chladno je odměna - dosáhlo svého cíle. Takový postup má "normální" charakter, a proto nevyžaduje žádnou pomoc chovatele. U zdravého štěněte nikdy,  i když u toho pláče, není žádoucí jej zvednout a schovat k matce.  V této rozhodující fázi člověk nesmí zasahovat, protože přirozený instinkt a tím vhodný vývoj,   je optimální pro štěňátko. Zvláště procesy během porodu a po něm by měly - pokud se neobjevují žádné komplikace - doprovázeny pouze pozorováním. Čištění štěňat po narození, hledání prsa matky - to vše by mělo být necháno na rozhodnutí feny-matky, té instinkt řekne, kdy má pomoci. Tady chovatel často zasahuje, neboť má pocit, že fena  není schopna se postarat - ale je to právě ten čas, kdy se musíme rozhodnout, co je a co není přínosem. Není-li mateřská fenka vhodná, měla by mít další potomky? Protože potom je třeba se obávat, že i potomci budou postrádat důležité instinkty.

Ve vegetační fázi (prvních 14 dní) může chovatel pomoci vývoji štěněte různými klíčovými stimuly. Tyto klíčové podněty mohou být teplo - lampa, tepelná podložka, čichové vjemy- plyšák nasáklý matkou,  "načichání" pachu dalších domácích zvířat, lidí, akustické zvuky, které budou součástí jejich života. 


Co tedy pro nás znamená socializace štěněte? Mezi 6. a 16. týdnem života je citlivou fází. Vnímání světa může být snadno a trvale ovlivněno novými zkušenostmi. Je důležité věnovat pozornost tomu, aby tyto počáteční zkušenosti byly jen a jen "pozitivní". Štěňata, která nejsou dostatečně socializována  mohou mít ve svých budoucích životech další problémy s chováním. Pro malé štěně se bez socializace může svět zdát  jako obrovské, děsivé místo. Klíčem k tomu, jak se vaše štěně učí pochopit svět, je schopnost rozsáhle prozkoumat jeho okolí během prvních několika měsíců života. Je důležité, aby se vaše štěňátko v této fázi setkalo s jinými lidmi a zvířaty a bylo konfrontováno s různými situacemi. Ale štěňata by neměla být  zastrašena a je třeba zajistit, aby jejich zkušenosti byly POUZE pozitivní.

Snažte se pochopit osobnost a temperament vašeho štěněte. Vy jste ti, kteří zprostředkovávají nové zážitky. Dejte psíkovi čas, aby se seznámil s novými lidmi nebo předměty, ale nezbavujte jej těchto zážitků. Vždy se připravte na to, abyste mohli odměnit štěně za dobrý postup. Váš pes tak spojuje nové zážitky s něčím pozitivním. Pokud se vaše štěňátko skrývá nebo váhá, buďte trpěliví a dopřejte mu čas.
Zvláštní pozornost si zaslouží socializace směrem k dětem. Zde musí být v souladu všichni zúčastnění, neboť se seznamují dvě bytosti, které se ve světě učí teprve pohybovat. Pamatujte si, že socializace štěněte a objevení světa je delší proces.