JAK SOCIALIZACE POMÁHÁ

04.12.2018

Socializace má obrovský vliv na budoucí život štěněte. Naučí je mnoho o světě, v němž žijí a také získají informaci o tom, jak reagovat na běžné každodenní události. Včasná a správná socializace znamená kvalitní život. 

A naopak, žádná socializace nebo špatná nám připraví do života psa s problémovým chováním. Často se hodnotí jako agresivní vůči zvířatům, případně trpí úzkostí nebo strachem a potom může jednat ve smyslu nejlepší obrana je útok. A my tu máme na mnoho roků problémového psa. Psi jsou potom nabízeni do nového domova, ale také odvezeni do útulku či v horším případě někde pohozeni. 

Všechna štěňata si nesou do života nějakou osobnost a temperament. Ovšem co se děje v prvních třech měsících je nesmírně důležité pro jejich vývoj. Přibližně tři měsíce mají genetický potenciál rozvíjet své chování. V praxi to znamená, že se mohou denně učit, přijímat nové podněty a ty jim zůstávají uloženy v mozku. Tímto konkrétním chováním se projevují potom v dospělosti. Mnohdy právě špatná socializace se často zaměňuje přímo za povahu. 

Aby se minimalizovala pravděpodobnost problémů s chováním, je velmi důležité socializovat. Vždyť na to máme pouze měsíc. A pokud máme štěně, kde socializace u chovatele neproběhla, čeká nás hodně práce. Ale usilovně pracovat měsíc  a potom více než 10 let žít spokojeně, to se vyplatí, ne? 

Často se socializace zaměňuje pouze se seznámením s dalšími štěňaty, v lepším případě i s ostatními psy. Ne, to je hodně málo! Nejprve si ujasníme v jakém světě bude štěndo žít a podle toho se některým jevům budeme věnovat více, některé jen tak štěněti představíme. Řízeně budeme vystavovat štěně zvukům, hluku, jiným zvířatům, vše s čím se pravděpodobně budou setkávat v reálném světě. Jistě městský člověk potřebuje představit štěněti jiné podněty, než farmář. Obě štěňata by se sice neměla bát např. koní a měli by jim být "představeni", ale štěně na farmě s nimi musí žít, kdežto městské štěně se s nimi možná v životě potká. 

Zhruba 16 týdnů se štěňata vyvíjejí v tzv. ochranném prostředí v němž žijí. I když objevují denně nové věci, stále je tu někdo, kdo nad nimi drží ochrannou síť a oni to ví a často se k ní i obrací se žádostí o pomoc. Nejprve je to fena, potom chovatel a nyní my. Je třeba, abychom  viděli a chápali, co nám štěně "říká". Komunikuje s námi opravdu silně a my se musíme co nejdříve této řeči porozumět.

Socializace tedy má dvě roviny. Tou první je řízený proces - představení štěněti a učení jej přijímat blízkost lidí, psů, zvířat. Vnímat a zvykat si na zvuky a hluk prostředí v němž budou žít. Je to speciální učební proces, který umožňuje psům žít ve společnosti. Druhou rovinou je skutečnost, že štěně, tak jako každé mládě, dává poměrně zřetelně najevo emoce jako úzkost, strach, radost.... A my můžeme dobře zareagovat a podle toho pozměnit plán socializace. 

Navzdory skutečnosti, že psi jsou součástí lidské společnosti již několik tisíc let, většina lidí stále neví nic o běžném psím chování a vývoji, natož aby znali význam socializace. To vede potom často k porušení vazby mezi psem a majitelem, aniž bychom tušili, že základ byl ve štěněcím věku. Mnohým těmto problémům mohlo být dobrou socializací zabráněno. Nejen včasnou socializací psa, ale troufám si tvrdit, že i včasným vzděláním majitele. 

Po třetím měsíci se štěňata již stávají trochu nezávislí a mají chuť nové podněty objevovat sami a tady už je dobré navázat na naši socializaci a začít navštěvovat dnes již u nás běžně fungující "školku štěňat".  Ale i tady leží na nás odpovědnost, abychom vybrali kvalitní školku, zjistili si reference, protože ještě stále není proces učení ukončen a chyba má mnohdy fatální důsledky.

A příště si zkusíme něco říct o socializačním plánu. Tak haf a běžte na procházku - Lída